Thiết kế kho lạnh Toàn Phát 5000MT
Thứ ba, 19 Tháng 7 2011 00:05

Kho lạnh bảo quản là kho được sử dụng để bảo quản các loại thực phẩm, nông sản, rau quả, các sản phẩm của công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ...Hiện nay kho lạnh được sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm rất rộng rải và chiếm một tỷ lệ rất lớn.
-
Trong những năm qua kỹ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trọng trên thế giới và ở cả Việt Nam ta. Nó thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế đang phát triển nhanh và hỗ trợ tích cực cho các ngành đó. Đặc biệt là ngành công nghệ thực phẩm, chế biến bảo quản thịt cá, rau quả...

 

 

Ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Những thành tựu về khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng rộng rãi vào trong các ngành công nghiệp cũng như nông nghiệp. Do đó năng suất lao động ngày càng tăng, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều mà nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế dẫn đến sản phẩm dư thừa. Để tiêu thụ hết những sản phẩm dư thừa đó thì người ta phải chế biến và bảo quản nó bằng cách làm lạnh đông để xuất khẩu. Nhưng nước ta hiện nay còn rất ít những kho lạnh bảo quản, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước tình hình đó với những kiến thức đã học và cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Lê Chí Hiệp và toàn thể các thầy cô trong bộ môn: "Công nghệ nhiệt lạnh" (trường Đại học Bách Khoa TPHCM) em xin làm đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế kho lạnh TOÀN PHÁT" bảo quản thịt với dung tích 5000MT được đặt tại Hồ Chí Minh.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    
BẢNG CÁC KÝ HIỆU QUY ƯỚC

CHƯƠNG I  VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG LẠNH TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

1.1 VAI TRÒ    
1.2 ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

1.2.1 Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với thực phẩm   
1.2.2 Các chế độ xử lý lạnh thực phẩm   
1.2.3 Ứng dụng trong các ngành khác   
1.3 TÌM HiỂU VỀ KHO LẠNH BẢO QUẢN
1.3.1 Kho lạnh bảo quản   
1.3.2 Phân loại kho lạnh    
1.4 TỔNG QUAN VỀ KHO LẠNH TOÀN PHÁT
1.4.1 Sản phẩm   
1.4.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong công ty   
1.4.3 Tổng quan mặt bằng của công ty

CHƯƠNG II  TÍNH TOÁN CẤU TRÚC KHO LẠNH

2.1 CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KHO LẠNH
2.1.1 Yêu cầu đối với quy hoạch mặt bằng kho lạnh   
2.1.2 Yêu cầu buồng máy và thiết bị   
2.2 CHỌN PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG KHO LẠNH
2.3 CHỌN MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHO LẠNH    
2.4 HÌNH KHỐI KHO LẠNH    
2.5 CHỌN THÔNG SỐ THIẾT KẾ

2.5.1 Chọn nhiệt độ bảo quản    
2.5.2 Độ ẩm không khí trong kho    
2.5.3    Thông số địa lý, khí tượng ở Thành Phố Hồ Chí Minh    
2.6 NGUYÊN TẮC XẾP HÀNG TRONG KHO LẠNH
2.6.1 Nguyên tắc thông gió    
2.6.2 Nguyên tắc hàng vào trước ra trước    
2.6.3 Nguyên tắc gom hàng    
2.6.4 Nguyên tắc an toàn   
2.7 KỸ THUẬT XẾP KHO
2.7.1 Sử dụng Palet    
2.7.2 Thông gió   
2.7.3 Chừa lối đi   
2.7.4 Xây tụ    
2.8 XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC KHO LẠNH   
2.9 THIẾT KẾ CẤU TRÚC KHO LẠNH

2.9.1 Thiết kế cấu trúc nền    
2.9.2 Cấu trúc vách và trần kho lạnh   
2.9.3 Cấu trúc mái kho lạnh   
2.9.4 Cấu trúc cửa và màn chắn khí   
2.10 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KHO LẠNH
2.10.1 Hiện tượng lọt ẩm   
2.10.2 Hiện tượng cơi nền do băng   
2.10.3 Hiện tượng lọt không khí   
2.10.4. Tuần hoàn gió trong kho lạnh  
2.10.5 Xả băng dàn lạnh

Chương III TÍNH PHỤ TẢI NHIỆT KHO LẠNH

3.1 TÍNH NHIỆT KHO LẠNH BẢO QUẢN
3.1.1 Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che   
3.1.2 Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra   
3.1.3 Dòng nhiệt do thông số buồng lạnh   
3.1.4    Các dòng nhiệt do vận hành   
3.2 Xác đỊnh phỤ tẢi thiẾt bỊ, máy nén và tỔng hỢp các kẾt quẢ   
3.2.1 Xác định phụ tải nhiệt các thiết bị   
3.2.2 Phụ tải nhiệt máy nén   
3.3 CHỌN HỆ THỐNG LẠNH
3.3.1 Chọn phương pháp làm lạnh   
3.3.2 Chọn môi chất lạnh

Chương IV SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG LẠNH VÀ CẤU TẠO CÁC THIẾT BỊ CHÍNH

4.1 CHỌN THÔNG SỐ LÀM VIỆC   
4.2 TÍNH CHỌN MÁY NÉN VÀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ

4.2.1 Chọn máy nén   
4.2.1.1 Chọn máy nén kho lạnh   
4.2.1.2 Chọn máy nén phòng đệm   
4.2.2 Thiết bị ngưng tụ   
4.2.2.1 Chọn thiết bị ngưng tụ kho lạnh   
4.2.2.2 Chọn thiết bị ngưng tụ phòng đệm  
4.2.3 Thiết bị bay hơi   
4.2.3.1 Thiết bị bay hơi kho lạnh   
4.2.3.2 Thiết bị bay hơi hành lang đệm   
4.2.4 Van tiết lưu cân bằng ngoài   
4.2.5 Chọn các thiết bị khác của hệ thống lạnh  
4.2.5.1 Bình chứa cao áp   
4.2.5.2 Bình trung gian   
4.2.5.3 Bình tách dầu   
4.2.5.4 Bình tách lỏng  
4.2.5.5 Bình chứa dầu    
4.2.5.6 Bình tách khí không ngưng   
4.2.5.7 Tháp giải nhiệt   
4.2.5.8 Đường ống môi chất

Chương V LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH

5.1 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ
5.1.1 Lắp đặt máy nén lạnh   
5.1.2 Lắp đặt panel kho lạnh   
5.1.3 Lắp đặt thiết bị ngưng tụ   
5.1.4 Lắp đặt thiết bị bay hơi   
5.1.5 Lắp đặt van tiết lưu màng cân bằng ngoài   
5.1.6 Lắp đặt đường ống   
5.1.7 Lắp đặt các thiết bị khác   
5.2 THỬ KÍN, THỬ BỀN VÀ CHÂN KHÔNG HỆ THỐNG LẠNH
5.3 NẠP MÔI CHẤT CHO HỆ THỐNG LẠNH
5.3.1 Xác định lượng môi chất cần nạp   
5.3.2 Nạp môi chất cho hệ thống lạnh

Chương VI PHẦN MẠCH ĐIỆN

6.1 CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
6.1.1 Aptomat (MCCB)   
6.1.2 Rơ le nhiệt bảo vệ quá dòng và quá nhiệt (OCR)  
6.1.3 Công tắc tơ và rơ le trung gian   
6.1.4 Rơ le bảo vệ SAMWHA   
6.1.5 Bộ điều khiển Dixell    
Dixell XC 811M   
Dixell XT121C   
Dixell XR 775C   
6.1.6 Thiết bị bảo vệ và điều khiển  
Thiết bị điều khiển kiểm tra lưu lượng dầu  INT 69VS   
Rơ le bảo vệ pha PMR   
PLC  TWDLCAA-40-DRF   
PLC TWDDRA16RT   
PLC TWDDI 16DT    
6.1.7 Rơ le bảo vệ áp suất và thermostat   
6.1.8  Rơ le bảo vệ áp suất nước (WP) và rơ le lưu lượng (Flow Switch)  
6.2 CÁC KÝ HIỆU BẢN VẼ
6.3 ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG LẠNH
6.3.1  Bảo vệ máy nén   
6.3.2 Điều khiển mức dịch ở bình trung gian   
6.3.3 Điều khiển mức dịch ở bình giữa mức   
6.3.4 Điều khiển mức dịch ở bình chứa hạ áp   
6.3.5 Điều khiển nhiệt độ phòng lạnh   
6.4 THUYẾT MINH BẢN VẼ MẠCH ĐIỆN

PHỤ LỤC   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 
Bảng quảng cáo

Doanh nghiệp uy tín

Kho lạnh cho thuê Quảng Ninh

News image

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay Quang Phát đã và đang lớn mạnh về năng lực và quy mô hoạt động. Với các hoạt động ...

Kho lạnh Hoàng Lai

News image

Công ty CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LAI được chuyển đổi từ Công ty TNHH TM XNK Hoàng Lai. Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, Cty CP XNK Hoàng Lai là ...

Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ng

News image

Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (TRANSIMEX - SAIGON) là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa XNK. Hơn ...

Công Ty CP ANPHA-AG

News image

Sứ mệnh của Công ty: "NÂNG TẦM DỊCH VỤ VIỆT NAM BẰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI" Chúng tôi luôn tâm niệm một điều: "Sự hài lòng của khách hà...

Nhà thầu lắp đặt kho lạnh công nghiệ

News image

  Giới thiệu Công ty Trong lĩnh vực lạnh công nghiệp, đặc biệt là hệ thống lạnh cho các nhà máy chế biến thuỷ sản & thực phẩm, THÁI NGỌC TUẤN đang ...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho lạnh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, lạnh công nghiệp, dien lanh, điện lạnh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, cửa kho lạnh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.


Hỗ trợ trực tuyến

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Thiết kế web bởi Thết kế web